Kwijtschelding

kwijtschelding bij overlijden
Wanneer je een lening hebt aangevraagd in de vorm van een doorlopend krediet en je komt te overlijden, is het vervelend wanneer de schuld wordt afgeschoven op jouw nabestaanden. Nu heb je vast wel eens gehoord van kwijtschelding van een schuld bij leningen in bepaalde gevallen. Maar valt overlijden hier ook onder? En hebben alle kredietverstrekkers hier dezelfde voorwaarden over opgenomen in de statuten? Het blijkt nogal eens te verschillen. Ten eerste of een kwijtschelding bij overlijden mogelijk is en ten tweede, aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Grote banken

Over het algemeen is kwijtschelding bij overlijden alleen mogelijk bij de grotere banken. De kleinere banken zijn daarentegen meestal weer goedkoper met het verstrekken van een doorlopend krediet. Nu is het niet zo dat je bij een grotere bank altijd kunt rekenen op kwijtschelding. Er zitten verschillende voorwaarden aan, die per bank verschillen. Zo moet je bij sommige banken een nabestaandenverzekering, of nabestaandenbescherming, afsluiten bij het doorlopend krediet. Ook geldt er in sommige gevallen een maximum bedrag dat kan worden kwijtgescholden.

Voorbeelden

Een aantal grote banken doen aan kwijtschelding van het bedrag na overlijden. Deze banken zijn de ING, de Rabobank, SNS bank, ABN, Santander en tot voor kort Freo. Bij Santander moet je een zogenaamde nabestaandenbescherming afsluiten. Deze kost éénmaal 175 euro plus een maandelijkse premie van 0,0023% over het opgenomen bedrag. Bij de Rabobank en de ABN is het niet noodzakelijk dat er een nabestaandenverzekering wordt afgesloten. Echter, hier gelden wel voorwaarden voor het kwijtschelden van de lening. Bij Freo is het niet meer mogelijk een nabestaandenverzekering af te sluiten. Dit was voor december 2012 wel zo. Wanneer je voor die datum een lening hebt afgesloten daar met nabestaandenverzekering, wordt het nog wel kwijtgescholden.

Bij de ABN is het dus niet nodig, en niet mogelijk, om een nabestaandenbescherming af te sluiten. Desalniettemin moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je voor je 80ste levensjaar zijn overleden, altijd op tijd hebben betaald en dus niet over een betalingsachterstand beschikken, je moet de lening minstens zes maanden voor overlijden zijn aangegaan en je moet als eerste worden genoemd in de kredietverstrekking overeenkomst. ABN scheldt tot 25.000 euro kwijt. Bij de Rabobank moet je voor je 75ste en binnen de looptijd van de lening overlijden. Ze schelden tot 50.000 euro kwijt.

Overlijdensrisicoverzekering

De grote banken beschikken dus over een regeling voor kwijtschelding bij overlijden, waar de kleinere verstrekkers dit meestal niet hanteren. Helaas ben je bij de grote banken wel meer aan rente kwijt. Is dit verstandig? In de meeste gevallen kun je beter een overlijdensrisicoverzekering aanvragen los van het doorlopend krediet. In dat geval betaal je een premie die meestal minder is dan het verschil in rente tussen een grote en kleine kredietverstrekker. Wanneer je komt te overlijden krijgen jouw nabestaanden een bedrag uitgekeerd waarmee de schuld (gedeeltelijk) kan worden afbetaald.